Akari Yoshiyama sắp tốt nghiệp trung học và dự kiến ​​sẽ có cuộc sống mới sau khi cô vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, trong khi mẹ cô đang làm dược sĩ. Tuy nhiên, mẹ cô bị tai nạn xe hơi và tình hình hoàn toàn thay đổi. Cô quyết định đến năm 1972 để hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình.