Bạn nghĩ bạn hiểu Mo'Nique? Từ việc nhìn chằm chằm giáo viên phân biệt chủng tộc cho đến cảnh báo của bà về tình dục, Mo'Nique kể hết trong chương trình hài độc thoại đặc biệt này.