Để kiểm tra Dự án ngủ đông con người tuyệt mật của mình, Lầu Năm Góc chọn những người Mỹ bình thường nhất mà họ có thể tìm thấy - một binh nhì và một gái điếm - và gửi họ đến năm 2505 sau một loạt sự kiện kỳ ​​​​lạ. Nhưng khi đến nơi, họ thấy một nền văn minh ngu ngốc đến nỗi họ là những người thông minh nhất xung quanh.