Một người đàn ông và một người phụ nữ bị cuốn hút vào nhau, vướng vào vòng đời của một sinh vật không tuổi. Bản sắc trở thành một ảo ảnh khi họ đấu tranh để lắp ráp những mảnh vỡ rời rạc của cuộc sống bị hủy hoại.