Will đang tìm cách thoát khỏi gia đình thì gặp Lee, kẻ bắt nạt học đường. Được trang bị một máy quay video và một bản sao của Rambo, Lee dự định làm một video hoành tráng đầy hành động của riêng mình.