Để giải mã cuộc điều tra về vụ cướp tinh vi, các đặc vụ liên bang phải sáng tạo.