Một vị tướng thành Troy không biết gì phải gặp một chiến binh Hy Lạp bất bại trên chiến trường.