Một bộ phim kinh dị tâm lý kể về một người đàn ông đôi khi bị điều khiển bởi bản ngã thay đổi yêu thích giết người và hỗn loạn của mình.