Khi Phil và Debbie Winslow chuyển từ quê hương Kansas của họ đến vùng khí hậu đầy nắng của Quận Cam, Great Dane tốt bụng, hay tàn phá của họ đã được nếm trải cuộc sống của loài chó, theo phong cách California.