Bộ phim châm biếm xã hội về hệ thống luật pháp của đất nước Ấn Độ.