Xoay quanh một nhà thầu quân sự người Anh, Lex Walker, người được thông báo rằng con gái mình đã chết. Khi đến Los Angeles và phát hiện thi thể không phải của cô, anh bắt đầu điều tra.