Một chàng trai trẻ trở về từ Rome đến căn hộ ma quỷ ở New York của em gái mình.