Sau khi gây ra thảm họa trong dòng thời gian, đội Huyền thoại đối mặt với thử thách mới từ Rip Hunter và Time Bureau – tổ chức chỉ huy tàu Waverider.