Một cảnh sát nghiêm khắc phải bảo vệ góa phụ của một trùm ma túy khỏi cảnh sát quanh co và các tay súng.