Một người vợ chung thủy sẽ hành động khi biết rõ rằng người chồng quỷ quyệt đã phản bội mình.