Hai thập kỷ sau khi hình thành một liên minh khó có thể xảy ra ở Campuchia của Pol Pot, một nhà dân tộc học người Pháp và một cựu quan chức Khmer Đỏ gặp lại nhau sau khi người này bị bắt vì tội ác chống lại loài người.