Gabriel kể câu chuyện về một tổng lãnh thiên thần chiến đấu để mang ánh sáng trở lại luyện ngục - nơi bóng tối ngự trị - và cứu rỗi linh hồn của cư dân thành phố.