Một bộ phim quảng cáo hành động trực tiếp sau một cruella de vil trẻ tuổi.