Đó là năm 1960 và sự thay đổi đang diễn ra. Tìm cách trau dồi khả năng diễn xuất của mình, Midge tìm một hợp đồng biểu diễn hoàn toàn tự do sáng tạo. Nhưng cam kết của cô ấy với nghề của mình — và những nơi cô ấy đến — tạo ra rạn nứt giữa cô ấy với gia đình và bạn bè xung quanh.