Một người đàn ông ngoại tình với người giúp việc của gia đình mình dẫn đến hậu quả đen tối.