Một đoàn làm phim tài liệu theo chân một đơn vị binh lính tinh nhuệ trước cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.