Một giám đốc tiếp thị cáu kỉnh, Neal Page, đang trên đường về nhà ở Chicago để dự Lễ Tạ ơn khi một số sự chậm trễ buộc anh ta phải đi du lịch với một nhân viên bán rèm vòng tắm có ý tốt nhưng hống hách, Del Griffith.